Skip to Content

Tài khoản Facebook  bị vô hiệu hóa thì phải làm sao?

Tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa thì phải làm sao?

Submitted by • November 4, 2020 hotlinefb.com

1. Tại sao Facebook bị vô hiệu hóa?
Facebook vô hiệu hóa những tài khoản không tuân thủ Điều khoản của Facebook. Sau đây là một số ví dụ:

Đăng nội dung không tuân thủ Điều khoản của Facebook.
Sử dụng tên giả mạo.
Mạo danh ai đó.
Tiếp tục hành vi không được Facebook chấp nhận với việc vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi.
Liên hệ người khác với mục đích quấy rối, quảng cáo, quảng bá hoặc hành vi không được chấp nhận khác.

Voted by:
Voted by hctele2

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>